698 688 787 lub 22 379 04 55 biuro@mling.pl

TŁUMACZENIA TECHNICZNE

Zaufaj specjalistom i korzystaj z naszego doświadczenia

Wycena tłumaczenia

wyc

 • Całkowicie za darmo !
 • Prześlij pliki
 • Odpowiedź do 30 minut
Sprawdź

Firma Wiarygodna Finansowo

fwf


Tłumaczenia techniczne

Rozwój technologii a tłumaczenia techniczne

Współczesny, dalszy rozwój rozmaitych technologii jest nieunikniony, a wręcz pożądany i oczekiwany. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wciąż rozwija się gospodarka światowa, a poszczególni naukowcy i wielkie korporacje dążą do poprawy warunków życia poszczególnych grup społecznych. Rozwój ten jednak uzależniony jest ściśle od aktualnego stanu wiedzy i narzędzi, za pomocą których dokonuje się badań oraz tego, jak powiązane zostają ze sobą właśnie te dwa aspekty. W przypadku bowiem, gdy rozwój teoretyczny dokonuje się w pełni, zaś praktyczny nie, prawdopodobieństwo, iż rozwój technologii będzie wzrastał jest mało prawdopodobne. I właśnie dlatego niezbędny jest prawidłowy obieg informacji, który sprawiać będzie, że poszczególne dziedziny wiedzy będą się mogły być swobodnie i bez przeszkód rozwijane.

Tłumaczenia zaś czysto techniczne – gdyż o nich mowa – wydają się być we współczesnym świecie niezmiernie istotne. Dokonywane nie mogą być przy tym przez laików. Bogata i stosunkowo skomplikowana terminologia sprawia bowiem, że nie każdy tłumacz będzie w stanie nie tylko bezbłędnie i dokładnie przetłumaczyć określony tekst, ale również oddać zamysł jego autora. Aby zatem możliwe było utrzymanie aktualnego rozwoju, międzynarodowe spółki czy też przedsiębiorstwa zatrudniają wysoko wykwalifikowanych tłumaczy, którzy doskonale znają się na swoim fachu i są w stanie w sposób niezwykle precyzyjny dopracować każde tłumaczenie.

W przypadku bowiem tłumaczeń odpisów ksiąg wieczystych czy też planów zagospodarowania przestrzennego nie może być mowy o jakichkolwiek pomyłkach czy błędach, gdyż te mogą być po prostu zbyt kosztowne.

Do najczęściej występujących tekstów technicznych należą:

 • Badania inżynieryjne
 • Dokumentacja architektoniczna
 • Dokumentacja geodezyjna
 • Dokumenty przetargowe
 • Instrukcje obsługi
 • Katalogi
 • Normy
 • Plany geodezyjne, geologiczne, zagospodarowania przestrzennego
 • Specyfikacje
 • Umowy
 • Wyciągi z ksiąg wieczystych

Wykonujemy tłumaczenia techniczne z poniższych działów i branż.

 • architektura
 • chemia
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • geodezja
 • geologia
 • górnictwo
 • informatyka
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria środowiska
 • kartografia
 • mechanika
 • mechatronika

Działy przemysłu:

 • Chemiczny
 • przetwarzanie surowców organicznych
 • przetwarzanie surowców nieorganicznych
 • Elektromaszynowy
 • produkcja maszyn
 • przemysł metalowy
 • przemysł elektrotechniczny
 • Mineralny
 • materiały budowlane
 • przemysł szklarski
 • ceramika
 • Lekki
 • przemysł włókienniczy
 • przemysł odzieżowy
 • przemysł skórzano – obuwniczy
 • Przemysł spożywczy
 • młynarstwo, przemysł mięsny, przemysł rybny, przemysł mleczarski, przemysł cukrowniczy i cukierniczy, przemysł olejarsko-tłuszczowy, przemysł tytoniowy, produkcja napojów alkoholowych
 • Przemysł metalurgiczny
 • hutnictwo żelaza i stali
 • hutnictwo metali nieżelaznych
 • Przemysł drzewno-papierniczy
 • tartaki
 • przetwórstwo drzewne
 • przemysł zapałczany
 • przemysł celulozowo – papierniczy
 • Przemysł paliwowo – energetyczny
 • kopalnie surowców energetycznych
 • wytwarzanie i wstępna obróbka paliw
 • produkcja energii elektrycznej

Najczęściej tłumaczone języki to:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski

Wycena jest całkowicie darmowa i do niczego niezobowiązująca.


Wybierz pliki